Využití základních hodnot: Redesign kanceláře Synergy Denmark

Při navrhování nových kancelářských prostor Synergy Denmark tým Danielsen Spaceplanning dychtivě přijal příležitost odrážet jedinečnou identitu společnosti a základní hodnoty v designu.

Tým, který se zaměřil na cíl a účel klienta, vytvořil prostředí, kde základní hodnoty Synergy plynule splývají se samotnou podstatou pracovního prostoru.

Každá hodnota značky – integrita, bezpečnost, transparentnost, empatie, zplnomocnění a respekt – se projevila v promyšleně vytvořených prostorách v kanceláři. Recepční prostor, inspirovaný námořním tématem, které leží v srdci identity společnosti Synergy, byl navržen s ohledem na hodnotu Transparency a obsahuje designové prvky, které podporují otevřenost a poctivost.

Oblast Empowerment symbolizuje svobodu a důvěru v rozhodování, zatímco oblast Safety byla navržena s ohledem na bezpečnost a identitu, aby zaměstnancům poskytla pocit pohodlí a ochrany v jejich pracovním prostoru.

Prostřednictvím záměrné integrace těchto designových prvků napříč prostorem rezonují základní hodnoty Synergy v každém koutu a skulinu a podporují soudržné a účelově orientované pracovní prostředí.

Chcete-li se dozvědět více, navštivte: Synergy Group - Danielsen