Výroční konference Studio Alliance 2021

Naše evropská výroční konference se zástupci ze 13 zemí z celé Evropy se konala 4. a 5. října v Amsterdamu.

Členy přivítal uvítací večerní host, který pořádal DITT Officemakers v jejich sídle v Amsterdamu.

Program dne akce představoval obchodní aktualizace, technické prezentace, interaktivní odpočinková setkání a skupiny brainstormingů zaměřené na sdílení osvědčených postupů ohledně toho, jak může Aliance podporovat klienty v celé Evropě po celou tuto dobu změn.

Narušení způsobené pandemií na pracovišti je bezprecedentní - ale také příležitost přetvořit formu a vytvořit zdravější a lepší pracoviště. Potřeba výměny znalostí, odborných rad a spolupráce ve snaze čelit těmto rychle se měnícím časům je větší než kdy dříve.