Přeměna práce v umění: 5 způsobů, jak pozvednout pracovní prostory

Umění, univerzální jazyk přesahující čas a kulturu, fascinuje lidskou představivost po tisíciletí.

Umění, které bylo v posledních letech uznáváno jako životně důležitá součást firemní kultury, prokázalo svou schopnost podněcovat kreativitu, zvyšovat produktivitu, zlepšovat pohodu a pěstovat pocit sounáležitosti se společnostmi.

Pojďme prozkoumat, jak může umění obohatit pracovní zkušenosti a předefinovat moderní kancelářské prostory.

Umění se stává silným médiem pro předávání firemní kultury, hodnot a identity. Při strategickém použití vizuálně reprezentuje étos, poslání a vizi organizace. Od nástěnných maleb a soch po zakázkové instalace a inovativní osvětlení, umění je v souladu s firemní kulturou a vytváří zřetelné prohlášení identity. Podporuje také jednotu a sdílený účel mezi zaměstnanci.

"Design a umění mají moc humanizovat společnost, podporovat inovace a zlepšovat kvalitu našich životů." - Steve Jobs

Integrace umění do kancelářského designu není luxus, ale strategická investice do úspěchu společnosti. Zde je pět způsobů, jak začlenit umění do kanceláře a přeměnit pracovní prostor na dynamické centrum inovací.

1. Umění jako zrcadlo značky

Umění slouží jako silné médium k vyjádření vaší značky hmatatelným a zapamatovatelným způsobem. Slaďte umění s barevnou paletou vaší značky a vybírejte kousky odrážející základní hodnoty. Pokud si například vaše společnost cení inovací, použijte abstraktní a inovativní umělecká díla.

2. Nástěnné umění a dekorace

Naplňte společné prostory, chodby a pracovní prostory působivými nástěnnými malbami, obrazy, tisky a fotografiemi. Udělejte z neinspirativních zdí zdroje inspirace a angažovanosti, udržujte konzistentní téma nebo kombinujte umělecké styly.

3. Funkční umění

Kromě běžného nábytku zvažte jedinečné kusy, jako jsou stoly a židle na míru, které slouží praktickým i estetickým účelům. Proměňte každodenní předměty na podmanivá umělecká díla a dodejte vašemu pracovnímu prostoru výrazný nádech osobnosti.

4. Umění jako hledání cesty

Strategicky používejte umění k vedení jednotlivců pracovním prostorem. Trojrozměrná umělecká díla, umělecké návrhy podlah, nástěnné malby nebo barevně odlišené části mohou zobrazovat různá oddělení nebo oblasti a proměňovat každý krok ve fascinující cestu.

5. Umělecké značení

Zahrňte umělecké instalace, které slouží jako nástroje pro hledání cesty i jako označení oblastí. Tyto inovativní instalace vedou jednotlivce a zároveň dodávají odlišnou identitu různým prostorům.

Pryč jsou dny sterilních, neinspirativních kójí. Dnešní kanceláře využívají holistický designový přístup, přičemž klíčovou roli v této transformaci hraje umění. Ve Studio Alliance chápeme klíčovou roli, kterou umění hraje při vylepšování pracovních prostorů a vytváření prostředí, která inspirují, motivují a podporují kreativitu. Naši členové jsou zde, aby provedli transformaci vaší kanceláře prostřednictvím řady služeb, včetně poradenství na pracovišti, architektonického a interiérového designu, vybavení a vybavení.