Všeobecné obchodní podmínky

Tento dokument popisuje podmínky, za kterých můžete používat a přistupovat k www.studio-alliance.com. V tomto dokumentu „my“, „náš“ nebo „nás“ odkazuje na Studio Alliance Ltd.

Jsme společnost s ručením omezeným; naše registrační číslo v Irsku je 673087.

Naše sídlo je na jednotce 291, Blanchardstown Corporate Park 2, Dublin 15, D15 F896 Irsko.

Před použitím webu byste si měli pečlivě přečíst tyto podmínky použití. Používáním webu vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami používání a souhlasíte s jejich dodržováním. Pokud s těmito podmínkami používání nesouhlasíte, nepoužívejte prosím tyto stránky.

Přístup na web

Můžete přistupovat na stránky, ale vyhrazujeme si právo zrušit nebo změnit službu, kterou na stránkách poskytujeme, bez předchozího upozornění. Můžeme také kdykoli pozastavit přístup na web nebo jej na neurčito uzavřít. Nebudeme nést odpovědnost, pokud z jakéhokoli důvodu bude stránka kdykoli a po jakékoli období nedostupná. Můžeme omezit přístup na stránky nebo k jejich částem uživatelům, kteří se u nás zaregistrovali. Pokud vám kdykoli poskytneme heslo nebo jiný identifikační kód uživatele, musíte s ním zacházet jako s důvěrným a nesmíte ho nikomu jinému sdělit. Web můžete používat pouze pro zákonné účely. Pokud na web umístíte jakékoli příspěvky, které považujeme za nevhodné, porušující, neslušné, nevhodné nebo jinak nepřijatelné, vyhrazujeme si právo je odstranit bez předchozího upozornění.

Používání této webové stránky pro účely procházení je povoleno. Můžete si stáhnout a dočasně uložit jednu nebo více stránek na tomto webu za účelem jejich prohlížení. Můžete také tisknout stránky z tohoto webu za předpokladu, že tyto stránky jsou pouze pro osobní použití. Jakékoli jiné použití obsahu a softwaru na tomto webu, včetně reprodukce, úpravy, distribuce, přenosu, opětovného zveřejnění nebo zobrazení obsahu na tomto webu, je přísně zakázáno.

Nesmíte zneužít náš web vědomým nebo neuváženým zaváděním virů, trojských koní, červů, logických bomb nebo jiného škodlivého nebo škodlivého materiálu. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup k našemu webu, serveru, na kterém je náš web uložen, nebo jakémukoli serveru, počítači nebo databázi připojené k našemu webu.

Práva k duševnímu vlastnictví

Jsme vlastníkem nebo nabyvatelem licence na všechna práva duševního vlastnictví k webu a k materiálům na něm zveřejněným. Žádnou část materiálů na webu nesmíte používat pro komerční účely bez našeho předchozího písemného souhlasu nebo souhlasu našich poskytovatelů licencí. Pokud zveřejňujete materiály na webu, udělujete nám licenci k použití těchto materiálů na našem webu a podle našeho uvážení a bez předchozího upozornění je můžete upravovat, upravovat nebo mazat.

copyright

Veškerý obsah obsažený na tomto webu, například text, grafika, loga, ikony, obrázky, zvukové nebo videoklipy a software, je majetkem Studio Alliance nebo jejích dodavatelů obsahu. A je chráněn příslušnými autorskými právy a / nebo jinými zákony o duševním vlastnictví.

Kompilace (tj. Sběr, uspořádání a shromáždění) veškerého obsahu na tomto webu je výhradním vlastnictvím Studio Alliance a je chráněna příslušnými autorskými právy a / nebo jinými zákony o duševním vlastnictví.

Veškerý software používaný na této stránce je majetkem Studio Alliance nebo jejích dodavatelů softwaru a je chráněn příslušnými autorskými právy a / nebo jinými zákony o duševním vlastnictví.

Spoléhání se na zveřejněné informace

Účelem komentářů a dalších materiálů zveřejněných na webu není představovat radu, na kterou by se mělo spoléhat. Zřekneme se veškeré odpovědnosti a odpovědnosti vyplývající z důvěry v takové materiály, které poskytuje kterýkoli uživatel stránek nebo kdokoli, kdo může být informován o jakémkoli z jeho obsahu. Materiál zobrazený na webu je poskytován bez jakýchkoli záruk, podmínek nebo záruk týkajících se jeho přesnosti a jakýkoli materiál na webu může být v daném okamžiku zastaralý. Nejsme povinni kdykoli aktualizovat stránky nebo jejich obsah. Nic v této dohodě nemá za cíl poškodit vaše práva (pokud existují) jako spotřebitele.

Naše odpovědnost

Neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu zisku, očekávané úspory, obchodní příležitost, dobrou vůli nebo ztrátu nebo poškození (včetně korupce) údajů (ať už přímých nebo nepřímých) nebo jakékoli jiné nepřímé nebo následné ztráty, ať už vzniklé ve smlouvě, deliktu (včetně nedbalost) nebo jinak vzniklé jakémukoli uživateli v souvislosti se stránkou nebo v souvislosti s používáním, neschopností používat nebo výsledky používání stránky, jakýchkoli webových stránek na ni odkazovaných a jakýchkoli materiálů na nich zveřejněných. Nebudeme odpovídat za žádné ztráty nebo škody způsobené distribuovaným útokem typu odmítnutí služby, viry nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, který může nakazit vaše počítačové vybavení, počítačové programy, data nebo jiný chráněný materiál v důsledku vašeho používání stránek nebo ke stažení jakéhokoli materiálu, který je na něm zveřejněn, nebo na jakékoli webové stránce, která je s ním spojena. Nic v těchto podmínkách neomezuje ani nevylučuje žádnou odpovědnost za smrt nebo újmu na zdraví způsobenou nedbalostí, za podvod nebo podvodné zkreslení nebo za jakoukoli jinou odpovědnost, kterou nelze podle irského a evropského práva řádně vyloučit.

Informace o vás a vašich návštěvách webu

Informace o vás zpracováváme v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Používáním těchto stránek souhlasíte s takovým zpracováním a zaručujete, že všechny vámi poskytnuté údaje jsou přesné. Nesmíte odkazovat na stránky žádným způsobem, který by naznačoval jakoukoli formu sdružení, schválení nebo schválení z naší strany, pokud žádná neexistuje. Nesmíte vytvořit odkaz z žádné webové stránky, kterou nevlastníte. Vyhrazujeme si právo odvolat povolení k propojení bez předchozího upozornění.

Odkazy ze stránek

Pokud stránka obsahuje odkazy na webové stránky a zdroje poskytované třetími stranami, jsou tyto odkazy poskytovány pouze pro vaši informaci. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem těchto webových stránek nebo zdrojů a nepřijímáme žádnou odpovědnost za ně ani za jakékoli ztráty nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku jejich používání.

Jurisdikce a použitelné právo

Tyto podmínky použití a všechny záležitosti týkající se této webové stránky se řídí irským právem a právem EU

Změna podmínek používání

Tyto podmínky použití můžeme kdykoli upravit změnou této stránky. Tuto stránku byste měli čas od času zkontrolovat, abyste si všimli veškerých změn, které jsme provedli, protože jsou pro vás závazné. Některá ustanovení obsažená v těchto podmínkách používání mohou být nahrazena ustanoveními nebo oznámeními zveřejněnými jinde na webu.

Vaše obavy

Máte-li jakékoli obavy ohledně jakéhokoli materiálu, který se objeví na webu, kontaktujte data@studio-alliance.com