Wereldrecyclingdag vieren met Diem: Een belofte aan de toekomst van de planeet

Op de mondiale recyclingdag op 18 maart Diem riep iedereen op zijn inzet voor recycling en behoud van natuurlijke hulpbronnen te hernieuwen.

Recycling gaat verder dan het verminderen van afval; het is essentieel voor het besparen van energie, het behoud van hulpbronnen en het aanpakken van vervuiling. Diem benadrukt enkele voordelen van recycling en het belang dat dit speelt in het dagelijks leven en het milieu.

Aluminium recycling:

Het recyclen van één aluminium kan energie besparen die overeenkomt met het 20 uur laten branden van een gloeilamp, het 3 uur laten draaien van een computer of het 2 uur aanhouden van een tv. Het produceren van blikjes uit gerecyclede materialen kost 95% minder energie dan het maken van blikjes uit nieuwe grondstoffen.

Papierrecycling:

Het recyclen van één ton papier bespaart 17 volwassen bomen, 7,000 liter water, 3 kubieke meter stortplaatsruimte, 2 vaten olie en 4,000 kilowatt elektriciteit. Bovendien kan deze bespaarde energie een gemiddeld Amerikaans huis ongeveer zes maanden van stroom voorzien.

Glasrecycling:

Glas kan eindeloos gerecycled worden zonder kwaliteitsverlies, waardoor het essentieel is voor duurzaam materiaalbeheer. Elke gerecyclede fles of pot vermindert de behoefte aan nieuwe grondstoffen en minimaliseert de milieu-impact van de glasproductie.

Economische en ecologische kosten van afval:

De Verenigde Staten gooien jaarlijks voor 11.4 miljard dollar aan recycleerbare containers en verpakkingen weg. Door materialen naar stortplaatsen te sturen, worden waardevolle hulpbronnen verspild die hergebruikt of gerecycled hadden kunnen worden.

Kunststof recycling:

Ondanks dat er 88% minder energie wordt verbruikt, is slechts ongeveer 9% van al het geproduceerde plastic gerecycled. Het verbeteren van de recyclingpercentages van plastic kan de impact op het milieu ernstig verminderen.

De weg wijzen:

Landen als Duitsland, Oostenrijk en Zuid-Korea recyclen meer dan 50% van hun afval en zijn daarmee een voorbeeld voor duurzaam afvalbeheer wereldwijd.

Historisch perspectief:

Recycling dateert uit het Japan van de 9e eeuw en onderstreept het al lang bestaande belang ervan voor het behoud van hulpbronnen.

Elektronisch afval:

Door elektronisch afval te recyclen kunnen waardevolle materialen zoals goud worden teruggewonnen, waardoor de impact van mijnbouw op het milieu wordt verminderd.

Recycling heeft een aanzienlijke impact op het besparen van energie, het behoud van hulpbronnen en de bescherming van de planeet. Als Diem blijft pleiten voor recycling, een wereld waarin duurzaamheid centraal staat in het dagelijks leven komt dichterbij.

Op Mondiale Recyclingdag, Diem moedigt het maken van weloverwogen keuzes aan, inzet voor recycling en draagt ​​bij aan een groenere, veerkrachtigere wereld om de planeet te behouden voor toekomstige generaties.

Ga voor meer informatie naar: www.diem.com.tr