Werkplekvoorkeuren verkennen: inzichten uit Diem's LinkedIn-community

Diem streeft ernaar de behoeften van elke unieke klant te begrijpen en gelooft dat er geen universele oplossing bestaat als het gaat om het ontwerpen van werkruimtes. Daarom geven ze prioriteit aan het luisteren naar hun publiek en stemmen ze hun ontwerpen af ​​op uiteenlopende eisen.

Om een ​​beter inzicht te krijgen in de voorkeuren op de werkplek, Diem ondervroeg zijn LinkedIn-volgers. Het onderzoek leverde waardevolle inzichten op in de steeds veranderende werkomgevingen en waar verschillende werknemers prioriteit aan geven.

Flexibel werken:

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er uiteenlopende voorkeuren zijn ten aanzien van flexibel werken. Een aanzienlijk deel, 35% van de respondenten, geeft de voorkeur aan een hybride werkmodel, wat aangeeft dat er een balans is tussen werken op afstand en op kantoor. Dit weerspiegelt een groeiende trend naar flexibiliteit in werkregelingen, waardoor individuen hun professionele en persoonlijke leven effectiever kunnen beheren. Bovendien waardeert 11% van de respondenten de volledige vrijheid die werken op afstand biedt, terwijl 13% prioriteit geeft aan werk op kantoor, waarbij het belang van face-to-face samenwerking voor bepaalde functies wordt benadrukt. De 5% die de voorkeur geeft aan werk op locatie benadrukt de noodzaak van fysieke aanwezigheid in specifieke functies.

Voorkeuren voor verschillende werkomgevingen:

Als het gaat om de gewenste werkomgeving, zijn er verschillende keuzes onder de respondenten. Het is opmerkelijk dat 26% de voorkeur geeft aan gesloten kantoren, wat de behoefte aan privacy en focus in sommige werkruimtes benadrukt. Aan de andere kant kiest 37% voor open lay-outs, wat een voorkeur aangeeft voor samenwerking en toegankelijkheid voor bepaalde taken en projecten. De 15% die kiest voor co-workingruimtes onderstreept het belang van speciale ruimtes voor teamwerk, terwijl 22% die kiest voor thuiskantoren wijst op een toenemende acceptatie van werken op afstand.


Socialiseren op kantoor:

Inzichten in sociale gewoonten op kantoor bieden waardevol inzicht in de interacties van medewerkers. Een aanzienlijke 41% geeft de voorkeur aan samenwerkingsruimtes voor informele bijeenkomsten, waarbij het belang van het bevorderen van teambanden wordt benadrukt. Bovendien geeft 32% de voorkeur aan de cafetaria, wat erop wijst dat de maaltijden een gelegenheid bieden om te netwerken. 14% van de respondenten gebruikt rookruimtes voor sociale contacten, wat de rol van aangewezen ruimtes bij het bevorderen van een gemeenschapsgevoel benadrukt. Op dezelfde manier onderstreept 14% die de voorkeur geeft aan speel- of wellnessruimtes het belang van recreatieruimtes bij het bevorderen van het welzijn van werknemers en de balans tussen werk en privéleven.

Kenmerken van het kantoorontwerp:

Wanneer we kijken naar de belangrijkste kenmerken van kantoorontwerp, komt functionaliteit voor de meerderheid naar voren als de hoogste prioriteit, waarbij 71% prioriteit geeft aan functionaliteit en efficiëntie. Dit duidt op een duidelijke focus op het creëren van werkruimtes die de productiviteit en workflow ondersteunen. Op de voet gevolgd benadrukt 17% het belang van technologie, waarbij de behoefte aan moderne hulpmiddelen en infrastructuur wordt benadrukt. Ondertussen waardeert 7% esthetiek en erkent het belang van visuele aantrekkingskracht in kantooromgevingen. Ten slotte geeft 11% prioriteit aan comfort, wat het belang benadrukt van ergonomisch meubilair voor het creëren van een comfortabele werkomgeving.

In de toekomst biedt inzicht in de verschillen in voorkeuren voor werkplekindelingen Diem een gids over hoe zij hun expertise kunnen inzetten voor elke klant in deze evoluerende sector.

Ga voor meer informatie naar: www.diem.com.tr