Navigeren door de toekomst van werk: inzichten uit het transformatieve evenement van Dutcham met DVM en Ditt Officemakers

In een snel veranderende wereld evolueren de manier waarop we werken en de ruimtes waarin we werken in een ongekend tempo.

Om zich te verdiepen in de fijne kneepjes van deze transformatie, hebben onze leden DVM en Ditt Officemakers organiseerde onlangs een verhelderend evenement met Dutcham.

Het evenement concentreerde zich op de metamorfose van kantoorruimtes, beïnvloed door mondiale veranderingen zoals de pandemie, flexibele werkmethoden, geavanceerde ICT-oplossingen en de groeiende bekendheid van regelgeving op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG). Het overkoepelende thema benadrukte de noodzaak voor kantoren om samenwerking, verbinding en gedenkwaardige ervaringen te ondersteunen en tegelijkertijd praktische vragen te beantwoorden over aanpassing aan veranderende werkpatronen.

ESG: een hoge prioriteit voor bedrijven

Een belangrijk hoogtepunt van het evenement was de unanieme erkenning van het belang van ESG-principes onder de deelnemers aan de workshop. Een indrukwekkend 68% van de deelnemers, voornamelijk uit de vastgoedsector, noemde ESG een topprioriteit voor hun bedrijven. Opmerkelijk, 52% van deze deelnemers richtte zich vooral op de milieuaspecten binnen het ESG-kader. Bovendien een overweldigende 87% van de respondenten bevestigde dat hun werkplek zich inzet voor diversiteit en inclusiviteit, met actieve steun voor lokale liefdadigheidsinstellingen.

Toekomst van werken: uitdagingen en kansen

De feedback van deelnemers aan de workshop werpt licht op een van de belangrijkste uitdagingen in het post-COVID-tijdperk: werknemers overtuigen om terug te keren naar kantoor, ook al is het maar parttime.

Twee derde van de ondervraagde groep werkt momenteel 3 tot 4 dagen per week op kantoor. Echter, een onthutsend 75% gaven aan bereid te zijn meer tijd op kantoor door te brengen als het ontwerp beter aansluit bij hun behoeften.

Kata Nett, werkplekconsulent van DVM Group, vatte dit sentiment samen en merkte op: “Gebaseerd op de feedback van de deelnemers aan de workshop, is een van de grootste uitdagingen van het moment en de toekomst na COVID nog steeds het overtuigen van werknemers om op zijn minst parttime vanuit kantoor weer aan het werk te gaan. De kantoorruimte en cultuur zijn uitnodigend en aantrekkelijk. Het is belangrijk om mensen te benadrukken dat het kantoor niet alleen bedoeld is voor werk, maar ook voor samenwerking en het opbouwen van relaties. Het wordt verondersteld een gemeenschap te zijn, geen gevangenis."

Toen hem werd gevraagd naar de essentiële elementen van kantoorontwerp, benadrukte de meerderheid van de respondenten factoren die verband houden met sociale samenwerkingsmogelijkheden. Bovendien kwam de juiste verlichting naar voren als een kritische factor, waarbij Kata zei: "In het ideale geval betekent dat een goede combinatie van natuurlijk licht en kunstlicht."

Geestelijke gezondheid: prioriteit geven aan welzijn op de werkplek

Hoewel stress en angst vaak voorkomen in het leven van veel werknemers, bleek uit de feedback van het evenement dat de ondervraagde gasten een positieve instelling hadden. Kata erkende de prevalentie van stress, maar drong aan op een verandering van perspectief door te zeggen: "We moeten niet accepteren dat het hebben van constante stress deel uitmaakt van ons leven. Het is iets dat moet worden veranderd."

“Bedrijven richten zich steeds meer op het ondersteunen van de geestelijke gezondheid, bijvoorbeeld door ruimtes voor ontspanning en yoga aan te bieden, adviesdiensten aan te bieden en voldoende aandacht te besteden aan de akoestiek van kantoren. Er is nog een lange weg te gaan”, aldus Kata, die het belang benadrukt van voortdurende inspanningen om het mentale welzijn te ondersteunen.

Dutcham's evenement, in samenwerking met DVM en Ditt Officemakers, bood een uitgebreide verkenning van de huidige en toekomstige staat van kantoorruimtes. Terwijl we door dit transformatieve tijdperk navigeren, dienen de lessen die uit dit evenement zijn geleerd als een waardevolle gids voor bedrijven die zich succesvol willen aanpassen aan het veranderende arbeidslandschap.