Privacy Policy

Dit is de privacyverklaring van Studio Alliance. In dit document verwijzen "wij", "onze" of "ons" naar Studio Alliance Ltd.

Wij zijn ondernemingsnummer 673087 geregistreerd in Ierland.

Ons hoofdkantoor is gevestigd in Unit 291, Blanchardstown Corporate Park 2, Dublin 15, D15 F896 Ierland.

Dit beleid is in overeenstemming met de AVG (EU) 2016/679 en de Data Protection Act 1998.

Introductie

 1. Dit is een kennisgeving om u te informeren over ons beleid over alle informatie die we over u vastleggen. Het beschrijft de voorwaarden waaronder we alle informatie die we van u verzamelen of die u ons verstrekt, kunnen verwerken. Het omvat informatie die u zou kunnen identificeren ("persoonlijke informatie") en informatie die dat niet zou kunnen. In de context van de wet en deze kennisgeving betekent "verwerken" het verzamelen, opslaan, overdragen, gebruiken of anderszins handelen naar informatie.
 2. Het spijt ons dat als er een of meer punten hieronder zijn waarmee u niet tevreden bent, uw enige mogelijkheid is om onze website onmiddellijk te verlaten.
 3. We nemen de bescherming van uw privacy en vertrouwelijkheid serieus. We begrijpen dat alle bezoekers van onze website het recht hebben om te weten dat hun persoonlijke gegevens niet zullen worden gebruikt voor enig onbedoeld doel en niet per ongeluk in handen zullen vallen van een derde partij.
 4. Wij verbinden ons ertoe om de vertrouwelijkheid van alle informatie die u ons verstrekt te bewaren, en hopen dat u een antwoord geeft.
 5. Ons beleid is in overeenstemming met de Data Protection Act 2018 (Act), waarin de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU is opgenomen.
 6. De wet vereist dat wij u informeren over uw rechten en onze plichten jegens u met betrekking tot de verwerking en controle van uw persoonsgegevens. We doen dit nu door u te vragen de informatie op www.knowyourprivacyrights.org te lezen
 7. Met uitzondering van Studio Alliance-leden en zoals hieronder uiteengezet, delen of verkopen we geen informatie die via onze website is verzameld, of maken we deze openbaar aan een derde partij.


Welke persoonsgegevens we verzamelen

We kunnen uw "persoonlijke gegevens" verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen. Dit kan zijn:

 1. Identiteitsgegevens zoals naam, gebruikersnamen, burgerlijke staat, functie, geboortedatum en geslacht
 2. Demografische gegevens zoals voorkeuren en interesses
 3. Contactgegevens zoals e-mailadres of telefoonnummer
 4. Financiële gegevens zoals bankrekening- of betaalkaartgegevens
 5. Technische gegevens zoals IP-adres, inloggegevens, browsertype, locatie, statistische of demografische gegevens
 6. Gebruiksgegevens zoals informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt
 7. Marketing- en communicatiegegevens, inclusief uw voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van marketingmateriaal van ons en onze groepsmaatschappijen.


Hoe worden uw persoonlijke gegevens verzameld?

We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, onder meer door:

 1. Directe interacties
  U kunt ons uw identiteit en contactgegevens geven door formulieren in te vullen (op papier of elektronisch) of door met ons te corresponderen per post, telefoon, e-mail of anderszins. Dit omvat gegevens die u verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor onze diensten (of die van onze klanten / derden), of wanneer u ons feedback geeft.
 2. Geautomatiseerde technologieën of interacties
  Tijdens uw interactie met onze website kunnen we automatisch technische gegevens verzamelen over uw apparatuur, browse-acties en patronen. We verzamelen deze persoonlijke gegevens door cookies en andere vergelijkbare technologieën te gebruiken. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.
 3. Derden van openbare bronnen
  We kunnen gegevens over u ontvangen van derden en openbare bronnen, waaronder aanbieders van zoekinformatie.


Wat we doen met uw persoonlijke gegevens

We gebruiken uw persoonsgegevens om uw behoeften beter te begrijpen en u beter van dienst te kunnen zijn, en in het bijzonder om de volgende redenen:

• om een ​​contract dat we met u hebben uit te voeren en onze diensten te verlenen
• om onze diensten te verbeteren en onze website aan te passen aan uw interesses
• om onszelf onderzoek en inzicht te bieden;
• om u promotiemateriaal over ons te sturen (waar u zich heeft aangemeld voor dergelijke communicatie)

We kunnen uw informatie delen met leden van Studio Alliance, geselecteerde derde partijen, waaronder: zakenpartners, leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering van elk contract dat we met hen of u aangaan. We zullen uw uitdrukkelijke toestemming krijgen voordat we uw persoonlijke gegevens delen met een bedrijf buiten Studio Alliance voor marketingdoeleinden.

We zullen uw persoonlijke gegevens delen met leden van Studio Alliance.


Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor we ze hebben verzameld. Bij het bepalen van deze periode houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de gegevens, evenals met de mogelijke schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking.


Beveiliging en openbaarmaking

We zijn toegewijd om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is en niet verloren gaat, gebruikt of geopend wordt op een ongeoorloofde manier. Om onbevoegde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om de informatie die we online verzamelen te beschermen en te beveiligen.