Algemene voorwaarden

Dit document beschrijft de voorwaarden waarop u www.studio-alliance.com mag gebruiken en openen. In dit document verwijst "wij", "onze" of "ons" naar Studio Alliance Ltd.

Wij zijn een naamloze vennootschap; ons registratienummer in Ierland is 673087.

Ons hoofdkantoor is gevestigd in Unit 291, Blanchardstown Corporate Park 2, Dublin 15, D15 F896 Ierland.

U dient deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u de site gebruikt. Door de site te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert en dat u ermee instemt zich eraan te houden. Gebruik de site niet als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden.

Toegang tot de site

U hebt toegang tot de site, maar we behouden ons het recht voor om de service die we op de site aanbieden zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen. We kunnen ook de toegang tot de site op elk moment opschorten of deze voor onbepaalde tijd sluiten. We zijn niet aansprakelijk als de site om welke reden dan ook op enig moment of gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar is. We kunnen de toegang tot de site of sommige delen ervan beperken tot gebruikers die zich bij ons hebben geregistreerd. Als we u op enig moment een wachtwoord of andere gebruikersidentificatiecode verstrekken, moet u deze als vertrouwelijk behandelen en mag u deze niet aan iemand anders bekendmaken. U mag de site alleen voor legale doeleinden gebruiken. Als u bijdragen op de site plaatst die wij als ongepast, inbreukmakend, onfatsoenlijk, ongeschikt of anderszins onaanvaardbaar beschouwen, behouden wij ons het recht voor om deze zonder kennisgeving aan u te verwijderen.

Het is toegestaan ​​om deze website te gebruiken om te browsen. U kunt een of meer van de pagina's op deze website downloaden en tijdelijk opslaan om ze te bekijken. U mag ook pagina's van deze site afdrukken, op voorwaarde dat dergelijke pagina's alleen voor persoonlijk gebruik zijn. Elk ander gebruik van de inhoud en software op deze website, inclusief de reproductie, wijziging, distributie, verzending, herpublicatie of weergave van de inhoud van deze website, is strikt verboden.

U mag onze site niet misbruiken door bewust of roekeloos virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of schadelijk is. U mag niet proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen, of enige server, computer of database die met onze site is verbonden.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op de site en op het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. U mag geen enkel deel van het materiaal op de site gebruiken voor commerciële doeleinden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of die van onze licentiegevers. Als u materiaal op de site plaatst, verleent u ons een licentie om dat materiaal op onze site te gebruiken en om ze naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving aan u te wijzigen, aan te passen of te verwijderen.

Auteursrechten

Alle inhoud op deze website, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, audio- of videoclips en software, is eigendom van Studio Alliance of haar inhoudleveranciers. En wordt beschermd door toepasselijke auteursrechten en / of andere intellectuele eigendomswetten.

De compilatie (dat wil zeggen het verzamelen, ordenen en samenstellen) van alle inhoud op deze site is het exclusieve eigendom van Studio Alliance en wordt beschermd door toepasselijke auteursrechten en / of andere intellectuele eigendomswetten.

Alle software die op deze site wordt gebruikt, is eigendom van Studio Alliance of haar softwareleveranciers en wordt beschermd door toepasselijke auteursrechten en / of andere intellectuele eigendomswetten.

Vertrouwen op geplaatste informatie

Commentaar en ander materiaal dat op de site wordt geplaatst, is niet bedoeld als advies waarop moet worden vertrouwd. We wijzen alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het vertrouwen dat op dergelijk materiaal wordt gesteld door een gebruiker van de site, of door iemand die op de hoogte is van de inhoud ervan. Het materiaal dat op de site wordt weergegeven, wordt geleverd zonder enige garanties, voorwaarden of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan en al het materiaal op de site kan op elk moment verouderd zijn. We zijn niet verplicht om de site of de inhoud ervan op elk moment bij te werken. Niets in deze overeenkomst is bedoeld om afbreuk te doen aan uw (eventuele) rechten als consument.

Onze aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van winst, verwachte besparingen, zakelijke kansen, goodwill of verlies van of schade aan (inclusief corruptie) gegevens (direct of indirect) of enige andere indirecte of gevolgschade, ongeacht of deze voortvloeit uit een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins opgelopen door een gebruiker in verband met de site of in verband met het gebruik, de onmogelijkheid om te gebruiken of de resultaten van het gebruik van de site, alle websites die eraan zijn gelinkt en alle materialen die erop zijn geplaatst. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsrechtelijk materiaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van de site of voor het downloaden van materiaal dat erop is gepost of op een website die eraan is gelinkt. Niets in deze voorwaarden beperkt of sluit enige aansprakelijkheid uit voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken of voor enige andere aansprakelijkheid die niet naar behoren kan worden uitgesloten onder de Ierse en Europese wetgeving.

Informatie over u en uw bezoeken aan de site

We verwerken informatie over u in overeenstemming met ons privacybeleid. Door de site te gebruiken, stemt u in met een dergelijke verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn. U mag niet naar de Site linken op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of goedkeuring van onze kant suggereert, waar die niet bestaat. U mag geen link maken vanaf een website die niet uw eigendom is. We behouden ons het recht voor om de toestemming voor het linken zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

Links vanaf de site

Waar de site links bevat naar websites en bronnen van derden, worden deze links alleen ter informatie aangeboden. We hebben geen controle over de inhoud van die websites of bronnen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid ervoor of voor enig verlies of enige schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan.

Jurisdictie en toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden en alle kwesties met betrekking tot deze website worden beheerst door de Ierse en EU-wetgeving

Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien door deze pagina aan te passen. U dient deze pagina van tijd tot tijd te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die we hebben aangebracht, aangezien deze bindend voor u zijn. Sommige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of mededelingen die elders op de site zijn gepubliceerd.

Jouw zorgen

Als u zich zorgen maakt over materiaal dat op de site verschijnt, neem dan contact op met data@studio-alliance.com