Zmiana kultury pracowniczej – wgląd w (r)ewolucję biura

Jaka jest rola urzędów w kształtowaniu kultury biznesowej? Jak ta rola zmieniła się w ciągu ostatnich kilku lat?

Nasi eksperci ds. miejsca pracy podzielają europejskie spojrzenie na zmieniający się świat miejsca pracy. Obejrzyj film, aby usłyszeć spostrzeżenia Diany Calfa, dyrektor generalny at Morphoza,

Ruben Garcia, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w Grupa Cador, Remi Mangin, Prezes i Założyciel at CDB oraz Lee Day, Dyrektor ds. Projektów UE w Obszar.