Doroczna konferencja Studio Alliance 2021

Nasza doroczna konferencja europejska, w której uczestniczyli przedstawiciele 13 krajów Europy, odbyła się w Amsterdamie w dniach 4 i 5 października.

Członkowie zostali przywitani na powitalnym wieczornym przyjęciu zorganizowanym przez DITT Officemakers w ich siedzibie w Amsterdamie.

Program dnia wydarzenia obejmował aktualizacje biznesowe, prezentacje techniczne, interaktywne sesje podsumowujące i grupy burzy mózgów mające na celu dzielenie się najlepszymi praktykami na temat tego, jak Sojusz może wspierać klientów w całej Europie w tym okresie zmian.

Zakłócenia w sektorze miejsc pracy spowodowane pandemią są bezprecedensowe – ale jest też szansa na zmianę formy i stworzenie zdrowszych, lepszych miejsc pracy. Potrzeba wymiany wiedzy, porad ekspertów i współpracy w obliczu tych szybko zmieniających się czasów jest większa niż kiedykolwiek.