Polityka prywatności

To jest polityka prywatności Studio Alliance. W tym dokumencie określenia „my”, „nasz” lub „nas” odnoszą się do Studio Alliance Ltd.

Jesteśmy firmą zarejestrowaną pod numerem 673087 w Irlandii.

Nasza siedziba znajduje się pod adresem Unit 291, Blanchardstown Corporate Park 2, Dublin 15, D15 F896 Ireland.

Niniejsza polityka jest zgodna z RODO (UE) 2016/679 i ustawą o ochronie danych z 1998 r.

Wprowadzenie

 1. To jest powiadomienie o naszych zasadach dotyczących wszystkich informacji, które o Tobie rejestrujemy. Określa warunki, na jakich możemy przetwarzać wszelkie informacje, które od Ciebie zbieramy lub które nam przekazujesz. Obejmuje informacje, które mogą Cię zidentyfikować („dane osobowe”) oraz informacje, które nie mogą. W kontekście prawa i niniejszego zawiadomienia „przetwarzanie” oznacza zbieranie, przechowywanie, przekazywanie, wykorzystywanie lub inne działanie na informacjach.
 2. Żałujemy, że jeśli poniżej znajduje się co najmniej jeden punkt, z którego nie jesteś zadowolony, jedynym rozwiązaniem jest natychmiastowe opuszczenie naszej witryny.
 3. Poważnie traktujemy ochronę Twojej prywatności i poufności. Rozumiemy, że wszyscy odwiedzający naszą stronę internetową mają prawo wiedzieć, że ich dane osobowe nie zostaną wykorzystane w jakimkolwiek niezamierzonym przez nich celu i nie wpadną przypadkowo w ręce osób trzecich.
 4. Zobowiązujemy się do zachowania poufności wszystkich informacji, które nam przekazujesz, i mamy nadzieję, że się odwdzięczasz.
 5. Nasza polityka jest zgodna z ustawą o ochronie danych 2018 (ustawa), odpowiednio uwzględniającą ogólne rozporządzenie o ochronie danych UE (RODO).
 6. Prawo nakłada na nas obowiązek poinformowania Cię o Twoich prawach i naszych zobowiązaniach wobec Ciebie w zakresie przetwarzania i kontroli Twoich danych osobowych. Robimy to teraz, prosząc o przeczytanie informacji podanych na stronie www.knowyourprivacyrights.org
 7. Z wyjątkiem członków Studio Alliance i jak określono poniżej, nie udostępniamy, nie sprzedajemy ani nie ujawniamy osobom trzecim żadnych informacji zebranych za pośrednictwem naszej strony internetowej.


Jakie dane osobowe zbieramy

Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przesyłać Twoje „dane osobowe”. Może to obejmować:

 1. Dane tożsamości, takie jak imię i nazwisko, nazwy użytkownika, stan cywilny, stanowisko, data urodzenia i płeć
 2. Dane demograficzne, takie jak preferencje i zainteresowania
 3. Dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu
 4. Dane finansowe, takie jak dane konta bankowego lub karty płatniczej
 5. Dane techniczne, takie jak adres IP, dane logowania, typ przeglądarki, lokalizacja, dane statystyczne lub demograficzne
 6. Dane dotyczące użytkowania, takie jak informacje o sposobie korzystania z naszej witryny internetowej, produktów i usług
 7. Dane marketingowe i komunikacyjne, w tym preferencje dotyczące otrzymywania materiałów marketingowych od nas i spółek z naszej Grupy.


Jak gromadzone są twoje dane osobowe?

Używamy różnych metod zbierania danych od Ciebie i o Tobie, w tym poprzez:

 1. Bezpośrednie interakcje
  Możesz podać nam swoją tożsamość i dane kontaktowe, wypełniając formularze (papierowo lub elektronicznie) lub kontaktując się z nami pocztą, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub w inny sposób. Obejmuje to dane, które podajesz, gdy ubiegasz się o nasze usługi (lub usługi naszych klientów / stron trzecich) lub gdy przekazujesz nam swoją opinię.
 2. Zautomatyzowane technologie lub interakcje
  Podczas interakcji z naszą witryną możemy automatycznie zbierać dane techniczne o Twoim sprzęcie, działaniach i wzorcach przeglądania. Zbieramy te dane osobowe za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii. Więcej szczegółów można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.
 3. Osoby trzecie ze źródeł publicznych
  Możemy otrzymywać dane o Tobie od stron trzecich i źródeł publicznych, w tym od dostawców informacji wyszukiwania.


Co robimy z Twoimi danymi osobowymi

Używamy Twoich danych osobowych, aby lepiej zrozumieć Twoje potrzeby i zapewnić Ci lepszą obsługę, aw szczególności z następujących powodów:

• w celu wykonania umowy, którą zawarliśmy z Tobą i świadczenia naszych usług
• aby ulepszyć nasze usługi i dostosować naszą stronę internetową do Twoich zainteresowań
• świadczyć sobie usługi badawcze i wglądowe;
• aby wysyłać Ci materiały promocyjne o nas (jeśli wyraziłeś zgodę na takie komunikaty)

Możemy udostępniać Twoje dane członkom Studio Alliance, wybranym stronom trzecim, w tym: partnerom biznesowym, dostawcom i podwykonawcom w celu wykonania każdej umowy, którą zawieramy z nimi lub z Tobą. Otrzymamy Twoją wyraźną zgodę, zanim udostępnimy Twoje dane osobowe jakiejkolwiek firmie spoza Studio Alliance w celach marketingowych.

Będziemy udostępniać Twoje dane osobowe członkom Studio Alliance.


Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zebraliśmy. Przy określaniu tego okresu weźmiemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych, a także potencjalną szkodę wynikającą z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia.


Bezpieczeństwo i ujawnianie

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że Twoje informacje są bezpieczne i nie zostaną utracone, wykorzystane lub udostępnione w nieautoryzowany sposób. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi lub ujawnieniu, wprowadziliśmy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze w celu zabezpieczenia i zabezpieczenia informacji, które zbieramy online.