Biyofili: Ofis tasarımında doğanın rolü

Ofis, günümüzün çoğunu geçirdiğimiz yerdir. İşletmeler, işyerlerini çalışanları için daha iyi ve daha üretken yerler haline getirmeye çalışırken, biyofili bunu başarmak için giderek daha etkili bir araç haline geliyor.

Diem Grup, 'her çalışanın hayalindeki çalışma alanını' tasarlarken yaklaşımlarını açıklıyor: çalışanların gelmeye istekli olduğu, her bireyin etkileşime girmeye teşvik edildiği ve en önemlisi doğadan ilham aldığı bir ofis.

Biyofilik Ofis Tasarımı Nedir?

Biyofilik ofis tasarımında, toprak renkleri, çatı bahçeleri ve açık alanların yanı sıra doğal ışığı ve suyu vurgulayan canlı duvarlar yaygın olarak kullanılmaktadır.

Biophilia, çalışanlar arasında bir topluluk duygusunun oluşmasına katkı sağlayarak, sosyal bütünleşmeyi ve çalışan refahını destekleyen çalışma alanları yaratmayı amaçlar. Artık herhangi bir ticari ve kamu bina planının ayrılmaz bir parçası haline geliyor.

Her şey başladığı yer

'Biyofili' terimi ilk olarak 1964 yılında Psikolog Eric Fromm tarafından insanın doğayla bağlantı kurma ihtiyacına ve arzusuna atıfta bulunularak kullanılmıştır. Aynı ilkeler biyofilik ofis tasarımı için de geçerlidir.

Refahın sağlıklı bir yaşamın hayati bir yönü olduğu anlayışı Viktorya Dönemi'ne kadar uzanır. O zamanlar sahil tatil köyleri dinlenmek, rahatlamak ve deniz havasından yararlanmak için popülerlik kazandı. Aynı dönemde bahçeciliğe ilgi artmış ve halka açık botanik bahçeleri oluşturulmuştur. Günümüzün biyofilik tasarımı, bu doğal unsurları yeniden yüceltmeyi amaçlıyor.

Topluluk ve refah

Ofiste bir topluluk oluşturmak, bir aidiyet duygusu yaratır. Bir şeyin parçası olduğunu hisseden çalışanlar birlikte çalışmaktan zevk alır ve birbirlerini desteklerler. Biyofili, günümüz ofislerinde çokça bulunan dijital unsurları dengeleyen bitkiler ve yeşilliklerle, söz konusu topluluk için en uygun zemindir.

Tasarıma insan merkezli bir yaklaşım, çalışanların katılımını güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda doğayla olan bağlarını ve refahı üzerindeki faydalı etkilerini de geliştirir.

'İş Yerinde Biyofilik Tasarımın Küresel Etkisi' başlıklı bir makale, yeşillik ve güneş ışığı gibi doğal unsurlara sahip ofislerde çalışanların üretken olma olasılığının %6 daha fazla olduğunu ve refahlarını %15 oranında artırdığını buldu. Ayrıca diğer ofis çalışanlarından %15 daha yaratıcıdırlar.

Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: https://www.diemuk.com/home