Co je ESG v kostce

Položka rychle stoupající na přední místo v agendě většiny podniků, ESG znamená Environment, Social and Governance.

Tyto tři parametry se používají k měření udržitelnosti a etického dopadu podnikání – a v konečném důsledku jsou zaměřeny na budování životaschopnější budoucnosti. Ale co je ESG?

Strategie ESG na pracovišti

Strategie ESG je celopodnikový přístup, jehož cílem je minimalizovat negativní dopad na životní prostředí a zároveň podporovat pozitivní sociální a společenské změny.

Jaké jsou klíčové principy ESG?

1. E pro životní prostředí

Tento faktor zohledňuje uhlíkovou stopu podniku a dopad, který má na životní prostředí, od spotřeby energie po produkovaný odpad a emise uhlíku.

2. S pro sociální sítě

Sociální prvek ESG hodnotí vnitřní a vnější vztahy podniku s ohledem na jeho zaměstnance, klienty, komunitu a průmysl. Podpora inkluze a rozmanitosti spadá do této kategorie.

3. Řízení

Každá společnost vyžaduje strukturu řízení. Jedná se o systém procesů a procedur, které používá k poskytování svých služeb a interakci se svými zainteresovanými stranami.

Jaké jsou výhody solidní strategie ESG? Přečtěte si náš článek zjistit.