Jak w praktyce wygląda zwinne miejsce pracy?

W świecie korporacji słowo „zwinność” jest najczęściej spotykane, gdy mowa o zarządzaniu projektami. Zwinne zarządzanie projektami prowadzi do elastyczności i pozwala na zmianę kierunku pracy w trakcie. Większa elastyczność to także główna idea zwinnego podejścia do miejsca pracy.

Elastyczne miejsce pracy ma na celu zapewnienie pracownikom jak najszerszego zakresu opcji dotyczących tego, gdzie, jak i kiedy pracować. Ceniona jest także współpraca, polegająca na burzeniu niewidzialnych (i widocznych) ścian między podwładnymi a przełożonymi. Z czego więc składa się zwinne miejsce pracy i jak wygląda przejście z klasycznego modelu pracy na zwinny?


Do najważniejszych elementów zwinnego miejsca pracy należą:

dostępność

Pracownicy powinni mieć dostęp do jak największej powierzchni biura i wybrać najbardziej odpowiednie miejsce dla swoich bieżących działań. Dostępność w projekcie jest osiągana poprzez wizualne zagospodarowanie przestrzenne otwartej przestrzeni i sprytne wykorzystanie ścianek działowych, które zapewniają prywatność, ale nie zamieniają biura w ciąg małych kostek.

Ergonomia

Niewygodne otoczenie lub nieergonomiczne meble zawsze obniżają produktywność pracowników. Zwinne środowisko musi być elastyczne, ale zawsze należy pamiętać o komforcie każdego, kto korzysta z tej przestrzeni. Pieniądze zaoszczędzone na komforcie zostaną zmarnowane na produktywność pracowników.

Wsparcie dla kreatywności

W podejściu zwinnym kładzie się nacisk na kreatywność, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w środowisku biurowym. Na przykład należy udostępnić różne narzędzia (tablice, elementy interaktywne), które pozwolą biurowi wspierać kreatywność poprzez zabawny wygląd (na przykład tylko w niektórych strefach).

Cicho do pracy

Niektóre czynności wymagają maksymalnej koncentracji. Dlatego najlepiej byłoby, gdyby było kilka miejsc, w których hałas lub inne czynniki rozpraszające nie przeszkadzają. Może to być oddzielne pomieszczenie lub specjalne kabiny akustyczne.

Zdolność adaptacji

Jeśli siedziba firmy jest mała, dzięki modułowym meblom można stworzyć zwinne środowisko. W ten sposób poszczególne sekcje można wykorzystać w ciągu dnia zarówno do cichej pracy, jak i do wspólnego relaksu czy burzy mózgów.

Korzyści ze zwinnego podejścia


Większa satysfakcja pracowników

Zadowoleni pracownicy są produktywni i lojalni. W badaniu form architektonicznych przeprowadzonym przez Genslerwykazano bezpośredni związek między satysfakcją pracowników a elastycznością środowiska pracy. Firmy, które wybierają zwinne podejście do miejsca pracy, mogą w dłuższej perspektywie zaoszczędzić pieniądze na znalezieniu odpowiednich kandydatów, szkoleniu nowych osób i innych wydatkach związanych z częstszą rotacją siły roboczej.

Lepsza współpraca między współpracownikami

Zwinne podejście kładzie nacisk na współpracę jako podstawową wartość. Otwarta komunikacja to klucz do lepszego funkcjonowania wszystkich działów w firmie. Bardziej elastyczne miejsce pracy zachęca współpracowników do spotkań i wymiany pomysłów.

Mniejszy ślad węglowy

Miejsca pracy zaprojektowane z myślą o elastyczności od samego początku często wymagają mniej powierzchni biurowej. Dzięki temu firma zaoszczędzi na czynszu, energii i różnych kosztach związanych z funkcjonowaniem biura. Zmniejszy to również wpływ na środowisko, co dziś docenia wielu pracowników.

Aby przeczytać cały artykuł, odwiedź Capexus

https://www.capexus.cz/en/blog/what-does-an-agile-workplace-look-like-in-practice

Autorzy zdjęć: Rastislav Blaško, Actiu