Jak vypadá agilní pracovní prostor v praxi?

Se slovem „agilní” se ve firmách nejčastěji setkáváme, když hovoříme o projektovém řízení. Agilní řízení projektu vede k flexibilitě a umožňuje změnit směr práce v jejím průběhu. Zvýšená flexibilita je také hlavní myšlenkou agilního přístupu k pracovnímu prostoru.

Agilní pracoviště si klade za cíl poskytnout zaměstnancům co největší šíři možností kde, jak a kdy pracovat. Cení se také spolupráce a boří se neviditelné (i viditelné) zdi mezi podřízenými a nadřízenými. Z čeho se tedy agilní pracoviště skládá a jak vypadá přechod od klasického pracovního modelu k agilnímu?


Mezi nejdůležitější prvky agilního pracoviště patří:

Přístupnost

Zaměstnancům by mělo být umožněno se pohybovat napříč co největším prostorem v kanceláři a vybrat si nejvhodnější místo pro své aktivity. Přístupnosti je v designu dosaženo vizuálním zónováním otevřeného prostoru a chytrým využitím příček, které poskytují soukromí, ale nedělají z kanceláře sled malých krychlí.

Ergonomie

Nepříjemné prostředí nebo neergonomický nábytek snižuje produktivitu zaměstnanců. Agilní prostředí musí být flexibilní, ale vždy je třeba mít na paměti pohodlí každého, kdo prostor využívá. Kdo šetří na komfortu, vyhazuje peníze v produktivitě zaměstnanců.

Podpora kreativity

Agilní přístup přichází s důrazem na kreativitu, která by se měla odrazit v kancelářském prostředí. Měly by být například zpřístupněny různé pomůcky (tabule, interaktivní prvky) umožňující kancelářskému prostoru podporovat kreativitu hravým vzhledem (například pouze v některých zónách).

Klid na práci

Některé činnosti vyžadují maximální soustředění. V ideálním případě by tedy mělo existovat několik míst, kde nedojde k rušení hlukem ani dalšími elementy kancelářského shonu. Může to být samostatná místnost nebo speciální akustické budky.

Adaptabilita

Pokud jsou prostory společnosti malé, lze díky modulárnímu nábytku vytvořit agilní prostředí. Takto lze jednotlivé sekce během dne využívat jak pro klidnou práci, tak pro společnou relaxaci nebo brainstorming.

Výhody agilního přístupu


Větší spokojenost zaměstnanců

Spokojení zaměstnanci jsou produktivní i loajální. V průzkumu architektonické formy Gensler, byl prokázán přímý vztah mezi spokojeností zaměstnanců a flexibilitou jejich pracovního prostředí. Společnosti, které se rozhodnou pro agilní přístup k pracovnímu prostředí, mohou z dlouhodobého hlediska ušetřit peníze na hledání vhodných kandidátů, školení nových lidí a dalších výdajích spojených s častější fluktuací pracovní síly.

Více spolupráce mezi kolegy

Agilní přístup zdůrazňuje spolupráci jako jednu z hlavních hodnot. Otevřená komunikace je klíčem k lepšímu fungování všech oddělení společnosti. Flexibilní pracoviště podporuje kolegy ke schůzkám a výměně nápadů.

Menší uhlíková stopa

Pracoviště, která jsou od začátku navrhnutá tak, aby byla agilní, často vyžadují menší plochu kancelářského prostoru. Díky tomu společnost ušetří na nájemném, energiích a různých nákladech spojených s provozem kanceláře. Tím se také sníží dopad na životní prostředí, což dnes mnoho zaměstnanců ocení.

Celý článek naleznete na stránkách společnosti CAPEXUS

https://www.capexus.cz/blog/jak-vypada-agilni-pracovni-prostor-v-praxi

Autor fotografie: Rastislav Blaško