Żadnych przestojów: jak działa apoprojekt

apoprojekt stara się przekształcić dynamikę projektów dzięki ulepszonej współpracy, odchudzonej metodologii i przejrzystemu zarządzaniu

Wiele projektów w tej branży stoi przed wyzwaniami wynikającymi z braku koordynacji i wiedzy specjalistycznej. Chcąc to zmienić, apoprojekt ma na celu ustanowienie projektu i budowy jako standardu na rynku niemieckim, posiadanie centralnego źródła odpowiedzialności, zachęcanie do współpracy, zwiększanie przejrzystości i wspieranie bezpośredniej współpracy.

Aspekt ludzki i zespołowy: sukces dzięki filozofii i metodologii

Sukces apoprojektu opiera się na kulturze i wartościach. apoprojekt wierzy w „Budowanie Zespołów” – nie tylko jako pracodawcę wspierającego kadrę, starannie dobierając odpowiednie umiejętności i tworząc silny zespół projektowy, ale także jako obsługę swoich klientów.

Aby współpraca przy projektach przebiegała pomyślnie, apoprojekt kieruje się filozofią Lean i zarządzaniem Lean. Lean zapewnia pewność kosztów i harmonogramu, płynny przebieg projektu, ciągłe doskonalenie i lepszą komunikację pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi stronami. Stosując metodologię BIM w złożonych projektach, apoprojekt zapewnia organizację strukturalną i większą przejrzystość w osiąganiu celów projektu.

Zindywidualizowana metoda zarządzania: za kulisami

Kluczem do sukcesu apoprojektu jest połączenie dwóch metod zarządzania. Po pierwsze, dzięki „modelowi na poziomie lotu” zapewniają przejrzystość i jasny zakres odpowiedzialności na wszystkich poziomach. Pomaga to w zrównoważeniu kwestii strategicznych, taktycznych i operacyjnych. Dodatkowo apoprojekt wykorzystuje metodologię OKR, łącząc cele firmy z celami zespołowymi i pracowniczymi. Pomaga to w dokumentowaniu celów cząstkowych i środków dla wszystkich obszarów. Zapewnia stałą świadomość, zapobiegając stagnacji w projektach i firmie.

Zastosowanie OKR do trzech głównych produktów apoprojektu: „Tenant Fit-Out”, „ESG” oraz „Remont i rewitalizacja” zapewniło ciągłą świadomość pozycji apoprojektu w każdym obszarze. Zapobiega to stagnacji zarówno w konkretnych projektach, jak i w całej firmie.

„Chcemy wziąć prawdziwą odpowiedzialność za powodzenie projektów naszych klientów i dlatego opowiadamy się za szerszą współpracą w branży budowlanej. Dzięki metodom i technologiom, takim jak BIM, LEAN, Flight-level i OKR, pozostajemy na dobrej drodze do tego celu. Ponieważ po 16 latach jedno jest dla apoprojektu pewne: zmiana pozostaje dla nas stałą.”

Stephan Winn, dyrektor zarządzający w apoprojekt.

Aby dowiedzieć się więcej odwiedź: https://www.apoprojekt.de